Kansainvälinen ihmisoikeusvelvoite sallii kannabiksen laillistamisen

Kansainvälinen ihmisoikeusvelvoite sallii kannabiksen laillistamisen

Kannabiksen säännelty kasvattaminen ja myyminen viihdekäyttöön on sallittua valtioiden ihmisoikeusvelvoitteiden nojalla. Näin toteavat oikeusoppineet Piet Hein van Kempen ja Masha Fedorova Radboudin yliopiston suorittamassa tutkimuksessa Nigmegenissä, Alankomaissa.

Vetoomukset kannabiksen kasvattamisesta ja myymisestä viihdekäyttöön pohjaavat usein henkilökohtaisen ja kansanterveyden argumentteihin, kansalaisten turvallisuuteen ja taisteluun rikollisuutta vastaan – kyseessä ovat niinsanotut posiitiviset oikeudet ihmisoikeusvelvoitteissa. Kuitenkaan tutkimustuloksia siitä millaisia kansainvälisiä velvoitteita valtioilla saattaa laillistamisen suhteen olla, ei ole paljoa saatavilla. Internationaal recht en cannabis II (Kansainvälinen laki ja kannabis II) on ensimmäinen tällainen tutkimus kannabiksesta ja posiitivisista oikeuksista ihmisoikeusvelvoitteissa.

Ihmisoikeusvelvoitteet vs. Huumausaineyleissopimukset

Oikeusoppineiden Piet Hein van Kempenin ja Masha Fedorovan tutkimus näyttää, että nämä positiiviset oikeudet ihmisoikeusvelvoitteissa voivat velvoittaa valtioita sallimaan säännellyn kannabiksen kasvattamisen ja viihdekäyttöön tarkoitetun myynnin, mikäli sääntely suojelee ihmisoikeuksia paremmin kuin täydellinen kieltolaki, kuten YK:n huumausaineyleissopimuksissa on määritelty.

Kansainvälisen lain perspektiivistä, tulisiko valtioiden asettaa vahvempi prioriteetti ihmisoikeusvelvoitteille YK:n huumausaineyleissopimuksien yli? Tutkijoiden analyysi sanoo ‘kyllä’.

Van Kempen ja Fedorova linjaavat tutkimuksessaan, että YK:n huumausaineyleissopimukset eivät sellaisenaan salli kannabiksen kasvattamista eivätkä viihdekäyttöön tarkoitettua kauppaa. Heidän uusi tutkimuksensa tarjoaa kuitenkin uusia oivalluksia ihmisoikeuksien perspektiivistä.

Viisi edellytystä

Viisi edellytystä kannabiksen laillistamisesta:

  • Lain tulee suojata ihmisoikeuksien toteutumista.
  • Valtion tulee osoittaa että laillistaminen johtaa tehokkaampaan ihmisoikeuksien suojaamiseen.
  • Päätöksen tulee pohjautua yleiseen hyväksyntään ja siitä tulee päättää demokraattisesti.
  • Sääntelyn tulee olla suljettu järjestelmä niin ettei muita valtioita saateta epäedulliseen asemaan.
  • Valtion tulee aktiivisesti kannustaa kansalaisiaan olemaan käyttämättä kannabista.

Nykyisen kansainvälisen lain mukaan prioriteetti ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumiselle YK:n huumausaineyleissopimusten yli on sallittua, kunhan valtio täyttää nämä edellytykset.


Vapaasti käännetty tästä alkuperäisestä 30.5.2016 julkaistusta artikkelista:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160530101302.htm

http://www.ru.nl/english/news-agenda/vm/law/2016/international-law-allows-legalisation-cannabis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *