Väliaineet

Väliaineet

Väliaineet

Mullan tulee olla hyvin vettä läpäisevää, kuohkeaa ja hengittävää. Multaan voi myös lisätä tavallista soraa tai hiekkaa, mutta ne turhaan lisäävät kasvatusastian painoa ja hankaloittavat täten astian liikuttamista. Vesiviljelyssä käytetään yleensä (muttei aina) väliainetta, jonka tarkoitus on antaa kasville tukea ja juurille suojaa. Väliaineissa on runsaasti valinnanvaraa. Väliaineet jaetaan kahteen pääluokkaan: aktiivisiin ja inaktiivisiin, eli inertteihin. Aktiivisia ovat esimerkiksi kaikki turpeet, sillä ne pystyvät pidättämään ravinteita. Inaktiiviseen luokkaan kuuluvat esimerkiksi ravinteita pidättämättömät kivivilla ja perliitti.

Kevytsora.jpg

Kevytsora (eli lecasora tai ruukkusora) on poltettua savea ja raekooltaan väliltä 4-16 mm. Kevytsora on erinomainen mullan kuohkeuttaja, sillä sen epätasainen pinta sitoo vettä sekä ilmaa. Kevytsoran pH on neutraali tai lievästi hapan, eikä rakeet sisällä lainkaan ravinteita. Multaan kevytsoraa tulee sekoittaa noin 25 %, mieluiten eri raekokoja – näin mullasta saadaan entistä kuohkeampi. Kevytsoralla voidaan myös salaojittaa kasvatusastia, ja mullan pinnalla kevytsorakerros tasaa mullan kosteuden. Vesiviljelyssä kevytsora on erinomainen väliaine mm. bubblerin verkkoruukkuun. Kevytsora on niin puhdasta ja hygienistä, että bakteereilla, sienillä tai muilla tuholaisilla ei ole siinä juuri minkäänlaisia elinmahdollisuuksia. Kevytsora on edullisinta rakennustarvikeliikkeissä; 50 litran säkki maksaa vain hieman alle kymmenen euroa. Kevytsora on syytä huuhtoa huolellisesti ennen käyttöönottoa, jotta sorasta saataisiin epäterveellinen ja paikkoja sotkeva pöly pois. Helpoiten tämä onnistuu alkuperäispakkauksessa, pistele säkin alaosaan reikiä (esim.naulalla) ja laske suuaukosta vettä kunnes rei’istä valuva vesi on puhdasta. Jos käytössä on vesiviljelyjärjestelmä, teollisuuskäyttöön tarkoitetussa kevytsorassa voi olla hankaluuksia pH:n vaihtelun kanssa. Teollisuuskevytsorasta irtoaa paljon hiukkasia, nostavat pH-arvoa 6.5 tienoille. Tästä syystä hydrokäytössä voi olla kannattavaa sijoittaa oikeaan hydrosoraan. Mullan kanssa 6.5 pH ei ole ongelma.

Turve on soista nostettua orgaanista ainesta, joka sopii erinomaisesti multakasvatukseen. Turpeen lisäksi multaan on hyvä sekoittaa esimerkiksi kevytsoraa. Turpeen pH on väliltä 3.5 – 4.5, joten sen matala pH auttaa pitämään mullan happamana. Turve sitoo hyvin vettä ja ravinteita, joten ylikastelua on varottava. Turve on säkissään kuivaa ja tiivistä. Säkistä turve nostetaan vesiastiaan, siellä se hitaasti pehmenee käyttökelpoiseksi.

Kivivilla (tai vuorivilla) on synteettisesti valmistettu pääosin emäksisistä kivilajeista. Sitä käytetään laajalti ääni- ja lämpöeristeenä. Kivivilla on inaktiivinen kasvualusta, joka pystyy pidättämään vettä ja ilmaa. Ravinteita se ei pidätä ja näin ollen se onkin erittäin herkkä ravinnepitoisuuksien ja pH:n vaihteluille. Kivivillassa hapenkuljetus perustuu kapillaari-ilmiöön, joten sen pienet kuljetusreiät tukkeutuvat helposti levästä.

Perliitti on vulkaanista kiveä, joka on kivivillan tavoin inaktiivinen kasvualusta – se ei siis pidätä ravinteita. Perliitti on kevyttä ja ulkonäöltään valkoista, raekoko on yleensä väliltä 1-5 mm. Perliitti on pH-arvoltaan neutraalia, sekä puhdasta taudeista, tuholaisista ja rikkakasveista. Perliitti lisää maan huokoisuutta ja ilmavuutta, mutta sillä on huono vedenpidätyskyky. Perliitistä lähtee terveydelle vaarallista pölyä, joten ennen käyttöönottoa se täytyy kastella. Perliittiä myyvät hyvinvarustetut puutarhatarvikeliikkeet.

Vermikuliitti on pH-arvoltaan lähes neutraalia kuitua, joka sisältää jonkin verran ravinteita. Se on erittäin imukykyistä ja voi pitää sisällään jopa 3-4 kertaa oman painonsa vettä ja ravinteita. Tästä syystä sitä ei tulisi puristaa tiiviiksi istutuksen yhteydessä. Vermikuliitti parantaa maaperän vedensitomisominaisuuksia ja rakennetta. Vermikuliitista lähtee karsinogeenista asbestia, joten se täytyy kastella ennen käyttöönottoa. Vermikuliitti on ominaisuuksiltaan perliitin vastakohta.

Kookospähkinäkuitu on toimiva ratkaisu ainakin drip-feed -hydroissa. Kookoskuitu “puskuroi” ravinteita ja pH-arvoa tiettyyn pisteeseen asti, pitäen pH:n 5.8 tienoilla. Tästä syystä jotkin kookoskuidun kanssa käytettäväksi tarkoitetut lannoitesarjat saattavat sisältää kasvun alusta alkaen poikkeuksellisen paljon fosforia (P) ja kaliumia (K). Aineet varastoituvat kookoskuituun, ja kasvi käyttää niitä tarvittaessa. Kookoskuitua käytettäessä dripfeed-järjestelmässä kannattaa ylemmän astian pohjalle laittaa esim. kangas tai kapilaarimatto, jotta resoon ei valu kookoskuidusta irtoavaa ainesta ja tuki vesipumppuja/filttereitä.

Vulcaponic on geoaktiiviselta alueelta, syvältä maaperästä kaivettua kiviainesta, niin katsotusti laavakiveä, se sisältää useaa eri kivilaatua ja sen ominaisuuksiin kuuluu PH puskuri, pyrkii pitämään veden pH7. Muita etuja on ainakin sen että suotuisat bakteerikannat asettuvat asumaan kivien huokosiin, kunhan vesi on tarpeeksi hapekasta ja pH ei heittele liikaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *