Mitä eroa on CBD :llä ja CBD-A :lla?

Mitä eroa on CBD :llä ja CBD-A :lla?

Mitä eroa on CBD :llä ja CBD-A :lla?

 

Raakahampun kukinto on erinomainen ravintolisä, joka sopii ruokiin, elintarvikkeisiin ja ihonhoitotuotteisiin.

 

Nykytutkimuksen valossa raa’an hampun sisältämien yhdisteiden terveysvaikutukset ovat moniulotteisia ja kokonaisvaltaisia, sillä näitä yhdisteitä vastaanottavan endokannabinoidjärjestelmän on havaittu säätelevän muunmuassa, kipua, tulehdusta, ruokahalua, ruoansulatusta, aineenvaihduntaa, unirytmiä, immuunipuolustusta, hormooneita ja mielialaan vaikuttavia välittäjäaineita, kuten serotoniinia, dopamiinia ja glutamaattia (34, 35).

 

Raakahampusta keho voi hyödyntää suurempia määriä kannabinoideja (1), tämän takia raa’an hampun mehustamisen hyötyihin erikoistunut lääkäri Dr. William Courtney esittää, että CBD -A olisi CBD:tä tehokkaampi, kun on kyseessä sen antioksidanttiset, tulehdusta estävät, sekä diabetestä ja iskemiaa ehkäisevät vaikutukset. Courtney sanoo havainneensa terveyshyötyjä monissa potilaissaan käyttämällä hamppua raakana. Yhdysvalloissa on jo tehty patenttejakin kannabinoidihappojen lääkinnällisistä vaikutuksista (11, 3, 38).

 

Lämmittäessä ja ikääntyessä kannabinoidihapot pilkkoontuvat kannabinoideiksi, tätä prosessia kutsutaan dekarboksylaatioksi. Happomuotoiset kannabinoidit eritellään -a (acid) liitteellä. Raakahamppu on dekarboksyloimatonta (2, 16).

 

Tämä artikkeli käsittelee näitä kahta eri cannabiolia.

Miten CBD ja CBD-A eroaa toisistaan.

 

Kannabinoidi-syntaasissa on monta vaihetta. Hampun kukinnossa olevat yhdisteet muodostavat kannabigerolihapon, josta muodostuu erilaisia kannabinoidihappoja, kuten kannabidiolihappo (CBD -A). Yleisesti CBD -A:ta pidetään ei-aktiivisena ja dekarboksyloitunutta CBD:tä aktiivisena, mutta nykytutkimus osoittaa, että CBD -A ei olisikaan niin hyödytön kuin aikaisemmin luultiin.

CBD -A (kannabidiolihappo) mahdollisesti tehokkaampi kuin CBD (kannabidioli)?

CBD -A tulee käytetyksi kehossa erilailla kuin CBD. Molemmat vaikuttavat useammalla tavalla aikaansaaden monenlaisia vaikutuksia. Tähän mennessä enemmän on tutkittu CBD:n vaikutuksia.

 

CBD -A:n on havaittu olevan tulehduksia estävä, pahoinvointia vähentävä, antioksidantti, kivunlievittäjä, antiproliferatiivinen, syöpää ehkäisevä sekä antibakteerinen ja antimikrobinen (2, 3, 12, 15).

 

CBD -A:lla on vahvempi sitoutumistaipumus 5-HT1A reseptorille, kuin CBD:llä. 5-HT1A kuuluu serotoniinireseptoreihin. Nämä reseptorit saavat aikaan monenlaisia solunsisäisiä viestintöjä, jotka tuottavat joko eksitatorisen(kiihdyttävä) tai inhibitorisen(hidastava) vaikutuksen riippuen viestin kemiallisesta sisällöstä (13). CBD sitoutuminen 5-HT1A reseptoreihin aikaansaa sen ahdistusta ja masennusta lievittäviä vaikutuksia (17). CBD -A:lla sen on havaittu antiemeettisiä (pahoinvointia vähentävä) vaikutuksia, jotka ovat jopa voimakkaampia kuin CBD:llä tai THC:llä (17).

 

CBD -A voi liittyä GPR55, TRPA1, TRPV1 ja TRPM8 reseptoreihin 1-10 μm annoksilla. Korkeammilla pitoisuuksilla yhdiste voi hidastaa endokannabinoidijärjestelmän entsyymien hajoamista COX-1 ja COX-2 reseptorien kautta (29, 30).

 

Kannabinoidien ja kannabinoidihappojen syöminen voi olla avain endokannabinoidijärjestelmän puutostilojen aiheuttamien kroonisten sairauksien (9), kuten migreenin, ärtyvän suolen oireyhtymän, glaukooman, fibromyalgian ja potentiaalisesti monen muun sairauden hoidossa (10).

 

CBD:n on havaittu lievittävän kipua, vähentävän tulehdusta, olevan tehokkaampi antioksidantti kuin vitamiini C tai E, sekä omaavan antiemeettisiä, antipsykoottisia ja antiepileptisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat muun muassa 5-HT1A, GPR55, GPR18, TRPV1 ja muiden TRP reseptorien kautta. Yhdysvalloilla on jopa patentti kannabinoideista antioksidantteina (31, 32 ja 33).

 

CBD:n on havaittu hidastavan anandamidin luonnollista hajoamista ja näin ollen se lisää endokannabinoidien määrää aivojen synapseissa. Tämä endokannabinoidien lisääntyminen voi olla merkittävä tekijä CBD:n neuroprotektiivisille ym. terveysvaikutuksille (18).

 

Lisäksi CBD:n on tutkittu lisäävän välittäjäaine adenosiinin määrää, joka säätelee adenosiini-reseptorien aktiivisuutta. A1A- ja A2A-reseptoreilla on merkittävä rooli sydän- ja verisuoni elimistöön, säädellen sydänlihaksen hapen käyttöä ja veren virtausta sepelvaltimossa. Näillä reseptoreilla on myös laajoja tulehdusta estäviä vaikutuksia kehossa (20).

 

CBD toimii myös niin sanottuna positiivisena allosteerisena modulaattorina GABA-A reseptorille, eli se voi tehostaa tai jarruttaa signaalien johtumista näissä reseptoreissa. Toisin sanottuna CBD lisää GABA-A reseptorin luonnollisen agonistin aminovoihapon sitoutumiskykyä. Aminovoihappo on yksi olennaisimmista nisäkkäiden keskushermoston välittäjäaineista. Tällä voihapon lisääntyneellä sitoutumisella on rauhoittavia ja ahdistusta lieventäviä vaikutuksia (19). CBD:llä on myös samanlainen negatiivinen vaikutus CB1-reseptorille, joka vähentää THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia (21).

 

CBD liittyy TRPV1-reseptoriin, jonka tiedetään vaikuttavan kipuun, tulehdukseen ja kehon lämpötilaan (22).

 

Joidenkin tutkimusten mukaan CBD vaikuttaa ns. agonistina, joka estää tai deaktivoi, GPR55-reseptoria. GPR55-reseptoria esiintyy etenkin pikkuaivoissa. Se on osallisena verenpaineen, luuntiheyden ym. fysiologisten prosessien säätelyssä. Sen ollessa yliaktiivinen esiintyy osteoporoosia, jota voidaankin mahdollisesti hoitaa CBD:lla. Sillä on myös havaittu olevan antiproliferatiivisia, eli syöpäsolujen jakaantumista vähentäviä vaikutuksia. GPR55-reseptori aiheuttaa syöpäsolujen proliferaatiota ja sitä ilmenee useissa syöpätyypeissä (23).

 

CBD luo mahdollisesti syöpää vähentäviä vaikutuksia myös aktivoimalla PPA-reseptoreita, joita ilmenee solujen ytimissä. PPA-reseptorin aktivoinnilla on tutkimusten mukaan anti-proliferatiivisia vaikutuksia, sekä kyky syöpäkasvaimen regressioon, eli pienentämiseen (25, 26). Lisäksi sen aktivoinnin on havaittu hajottavan amyloidi-beeta-plakkia, joka on Alzheimerin merkittävimpiä aiheuttajia. Tämän takia PPA-reseptori agonisti CBD voi olla hyödyllinen Alzheimer potilaille (24). PPA-reseptorit myös säätelee geenejä, jotka ovat mukana energian homeostaasissa, lipidien sisäänotossa, insuliiniherkkyydessä ym. aineenvaihdunnallisissa prosesseissa. CBD voi siis myös mahdollisesti auttaa diabeteksen hoidossa (27, 28)

 

Toistetut kokeet eläimillä ja soluilla havainnollistavat, että kannabinoideilla voidaan mahdollisesti ylläpitää terveyttä ja ehkäistä useaa sairautta. Toisaalta ihmistutkimuksiakin tarvitaan lisää (2, 7, 12, 13, 14).

CBD-A:n yms. kannabinoidien tutkimaton potentiaali

Endokannabinoidijärjestelmää alettiin ymmärtää vasta vuonna 1990. Sen jälkeen tulleiden tutkimusten valossa havaittii, että endokannabinoideja ja niiden reseptoreita löytyy joka puolelta kehoa, kuten aivoista, elimistä, sidekudoksista, rauhasista, keskushermostosta ja immuunisoluista.

 

Hampun kannabinoideilla voi siis mahdollisesti olla enemmän terveysvaikutteista ja lääkinnällistä potentiaalia, kuin tällä hetkellä ymmärrämmekään, sillä tutkimus on nuorta ja kiihtyvästi kehittyvää. (34, 35, 36, 37)

 

Näin ollen myös CBD -A:lla on mahdollisesti enemmän piileviä vaikutuksia, kuin on havaittu sillä tämän hetkiset tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiallisesti CBD:n ja THC:n tutkimiseen.

 

Lopuksi tähdennettäköön vielä siitä, että tutkimustiedon ja käyttäjäkokemusten lisäksi Yhdysvalloista löytyy jo useampia patenttejakin, hampun lääkinnällisiin ja terveysvaikutuksiin:

 

“Keksinnön mukaan kannabinoidihappoja voi käyttää kivun lievitykseen ja/tai tulehduksen ehkäisemiseen, sekä pahoinvoinnin vähentämiseen.” 

– A. A. J. Korthout ym. Medicinal acidic cannabinoids. United States Patent. 2010

 

“Kannabinoideilla on havaittu olevan antioksidanttisia vaikutuksia, joiden vuoksi niiden käyttäminen voi olla hyödyllistä usean tulehdukseen liittyvän sairauden hoidossa.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *