Lehdistötiedote 5.7.2016: Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi

Lehdistötiedote 5.7.2016: Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi

JULKAISUVAPAA VÄLITTÖMÄSTI

Suomalaisen Vihreä Lohikäärme -liikkeen perustama Suomen Kannabisliitto laittoi 1.7.2016 vireille kansalaisaloitteen kannabiksen yksityisen käytön, hallussapidon ja kasvatuksen depenalisoimiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että yksityisestä kannabiksen käytöstä oltaisiin nyt tekemässä laillista. Kannabiksen käyttöä pidettäisiin yhä oikeudellisessa mielessä rikoksena, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytettäisi.

Aloitteen kanssa samoilla linjoilla ovat mm. rikosoikeuden professori Jussi Tapani, kriminologian dosentti Heini Kainulainen ja keskusrikospoliisin rikosylikomisaario Thomas Elfgren.

Vihreä Lohikäärme linjaa, että kannabiksen täydellinen kieltolaki vapaassa ja avoimessa yhteisössä ei sovellu enää tämän päivän päihdepolitiikkaan. Kieltolaki ei tue kansainvälisten ihmisoikeusvelvotteiden toteutumista eikä se ole linjassa yksilönvapauden periaatteen kanssa. Toisin kuin entisaikojen kollektivismiin painottavassa yhteiskuntamallissa, joka on väistämättä siirtymässä romukoppaan, modernissa yhteiskunnassa yksilö huomioidaan yksilönä. Kannabiksen alati kasvavan käytön myötä kieltolaki on suomalaisen kansantalouden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamisen kannalta suorastaan järjetön.

Nuorten käyttäjien rankaiseminen, heidän syrjäyttämisensä sekä ajaminen alempaan sosioekonomiseen luokkaan ei tue yhteiskunnan kestävää kehitystä tai suomalaista kilpailukykyä. Rangaistuspolitiikka kannabiksen käytön osalta – varsinkaan nykyisessä muodossaan – ei toimi viestinä sitä käyttäville nuorille eikä aikuisille. Mikäli tämä toimisi, olisimme vuosien saatossa nähneet käytön jatkuvaa laskua mutta todellisuudessa suuntaus onkin täysin päinvastainen.

Rangaistuspolitiikka ei toimi, jos merkittävä osa Suomen kansasta rikkoo tätä kieltoa joka on säädetty laissa rangaistavaksi. Sen sijaan se rankaisee koko suomalaista yhteisöä rajoittamalla yksilöiden mahdollisuuksia menestykseen ja inkluusiviseen elämään omassa yhteisössään, sekä aiheuttamalla kohtuuttomia rikosoikeudellisia kustannuksia rikoksen aiheuttamaan haittaan verrattuna.

Rangaistuspolitiikan viesti onkin todellisuudessa tällä hetkellä seuraava:
”Emme halua sinua ja maailmankatsomustasi osaksi yhteiskuntaamme.”

Vihreä Lohikäärme kysyykin: Ehkä olisi jo korkea aika lähettää hieman toisenlainen signaali etenkin meidän nuorille kansalaisillemme? Ehkä olisi vihdoin aika asettaa kannabiksen yksityisestä käytöstä, hallussapidosta ja kasvatuksesta säädetyt rangaistuksen linjaan rikosoikeudellisuuden kohtuullisuusperiaatteen kanssa?

Suomi sitoutui allekirjoittamassaan päätöslauselmassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen UNGASS-erityisistunnossa huhtikuussa siihen, että rikosoikeudellisten rangaistusten ei tulisi olla rikoksen aiheuttamia haittoja vakavampia.

Viimeksi Suomi oli ihmisoikeuksien ja tasa-arvon keihäänkärkenä vuonna 1906, kun annoimme ensimmäisenä maana Euroopassa äänioikeuden naisille osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Kannabiksen osalta Suomi on jo auttamattomasti myöhässä; maailmanlaajuinen kieltolakirintama on jo murtunut useiden Yhdysvaltojen osavaltioiden sekä Kanadan täyslaillistamisen myötä.

Vielä ehdimme varata jonkin perimmäisen vaunupaikan yksilönvapauden junasta, joka on juuri jättämässä nykyisen identiteettipolitiikan välipysäkin.

Käy allekirjoittamassa aloite täällä:
kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2070

Lisätietoa:
kannabisliitto.com/aloite2016

 

Tuomas Karhunen
Perustaja, Vihreä Lohikäärme -liike
lohari.net | kannabisliitto.com | operaatioindica.com


Tämä tiedote on lähetetty useille suomalaisille medioille.

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *