Allekirjoita kansalaisaloite kannabiksen puolesta

Allekirjoita kansalaisaloite kannabiksen puolesta

Kansalaisaloite.fi -palvelussa on julkaistu 14. helmikuuta aloite kannabiksen dekriminalisoinnin puolesta. Aloite on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä, asianumerolla VN/990/2019. Aloitteessa esitetään että täysi-ikäisten, yli 18-vuotiaiden henkilöiden tulisi laillisesti saada pitää hallussaan viiden gramman suuruisia kannabismääriä. Lisäksi kannabiksen hallussapito- ja kotikasvatusta tulisi aloitteen mukaan muuttaa niin, että maksimissaan kolmen kannabiskasvin kotikasvatus sallittaisiin 20-vuotta täyttäneille. Aloitteen toimintamallissa kasvatus tulisi tehdä valvotussa tilassa, ja asiasta tulisi tehdä ilmoitus viranomaisille.

Aloitetta perustellaan sillä, että nykyinen lainsäädäntö demonisoi ja syrjäyttää käyttäjiä, eikä sillä ole ollut toivottuja vaikutuksia kannabiksen käytön ehkäisemiseksi. Esiin nostetaan myös verotus, sillä tällä hetkellä kannabiskauppaa käydään pimeästi, kun se voisi tuoda Suomelle myös mittavat verotulot. Dekriminalisoinnin myötä käyttäjällä olisi myös matalampi kynnys avun hakemiseen mahdollisen liikakäytön suhteen.

Aloitteeseen pääset tutustumaan tästä ja löydät halutessasi myös ohjeet aloitteen allekirjoittamiseen.

Kansalaisaloite on aloite, jonka tietty määrä kansalaisia voi tehdä saadakseen valtion, alueen tai kunnan päätöksentekoelimet toimimaan aloitteessa määritellyllä tavalla, esimerkiksi säätämään tietyn lain tai päättämään joihinkin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kansalaisaloite, joka velvoittaa päätöksentekijöitä toimimaan aloitteen mukaisesti tai johtaa aloitetta käsittelevään kansanäänestykseen on suoran demokratian toimintamekanismi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *