Kela kiristi korvauskäytäntöjään lääkekannabiksen suhteen

Kela kiristi korvauskäytäntöjään lääkekannabiksen suhteen

Kansaneläkelaitos on kiristänyt korvauskäytäntöään lääkekannabiksen suhteen.

Useat lääkekannabista käyttävät potilaat ovat saaneet Kelan lähettämän kirjeen, liittyen heidän saamaansa lääkekorvaukseen.

“Perustoimeentulotukihakemuksesi tullaan jatkossa hylkäämään [kannabis]valmisteen osalta, ellet esitä sellaista hyvän hoitokäytännön mukaista lääketieteellisesti perusteltua selvitystä, jonka perusteella valmiste on sairautesi kannalta tarpeellinen ja välttämätön.”

Kela käy läpi uudelleen jo toimeentulotukea saavien asiakkaidensa lääkekorvauksia, joille kyseiset valmisteet on aiemmin korvattu. Tätä ennen toimeentulotuen maksusitoumus on kattanut julkisen sektorin määräämät lääkkeet, ja tietyillä perusteluilla myös yksityisen. Kelan vaatimaan hyvän hoitokäytännön mukaiseen lääketieteelliseen perusteluun on käytännössä sisältynyt ensisijaisesti virallinen epikriisi, mutta monien potilaiden kohdalla tämä ei ole ollut riittävä, vaan he ovat saaneet hylkäävät päätökset. Omilla Kysy Kelasta -sivuillaan Kela perustelee korvauskäytäntöjensä kiristymistä seuraavalla tavalla.

“Lääkekannabishoito on kokeellista. Lääkärit terveydenhuollon ammattihenkilöinä voivat määrätä potilailleen myös kokeellisena hoitona pidettäviä lääkevalmisteita. Tällöin valmisteen vaikuttavuudesta ei ole riittävästi tai lainkaan tutkittua tietoa ja siksi kokeellista hoitoa ei huomioida toimeentulotuessa.”

Useat kipu-, reuma ja MS-tautipotilaat ovat saaneet lääkekannabiksesta paremman hoitovasteen sairaudelleen, kuin synteettisistä lääkkeistä. Potilaat kertovat pystyneensä vähentämään ja jopa lopettamaan synteettisten lääkkeiden käyttöä, ja esimerkiksi MS-tautipotilaiden spastisuus sekä tasapaino-ongelmat ovat parantuneet lääkekannabiksen käytön myötä. Kiristyneiden käytäntöjen myötä useat potilaat eivät enää pysty lääkitsemään itseään, ja valituslupahakemuksien käsittelyajat ovat erittäin pitkiä.

One thought on “Kela kiristi korvauskäytäntöjään lääkekannabiksen suhteen

  1. Harvinaisen törkeää, varsinkin kun lääkekannabiksen tarvitsijoissa on paljon kipupotilaita, joiden päivittäinen toimintakyky on riippuvainen kivunhallinnasta. Toimintakyky menee jos vetää opioideja tai muita vahvoja särkylääkkeitä, kannabiksella se taas pysyy. Kuinka takapajuista tämän toiminnan pitää olla. Milloinhan sitä keksittiin että kannabiksesta tulee vain rikkaiden lääke ja jos köyhälistö sitä itse kasvattaa lääkkeeksi niin häkki heiluu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *