Kannabis lisää seksihaluja

Kannabis lisää seksihaluja

Mitä enemmän pössyttelee, sitä useammin maistuu myös seksi.

Kannabiksen vaikutuksesta seksiin on vuosien varrella saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia: toisten mukaan se lisää haluja, toisten mukaan vie.

Uusi Stanfordin yliopiston tutkimus kallistuu myönteisten vaikutusten puolelle. Kannabiksen eli marihuanan käyttäjät nimittäin harrastavat sen mukaan seksiä useammin kuin muut.

Väite perustuu yli 50 000 yhdysvaltalaisen vastauksiin kansallisessa perhetutkimuksessa. Siinä kysytään muun muassa sitä, kuinka usein on viime kuussa harrastanut seksiä vastakkaista sukupuolta edustavan kumppanin kanssa ja kuinka usein on kuluneen vuoden aikana käyttänyt marihuanaa.

Otoksen miehistä 24,5 prosenttia oli käyttänyt kannabista vuoden aikana, naisista 14,5 prosenttia.

Keskimäärin kolmekymppisten naisten ja miesten vastauksista selvisi, että eniten seksiä oli niillä, jotka käyttivät kannabista päivittäin. He harrastivat noin seitsemän kertaa kuussa seksiä, naiset vielä aavistuksen enemmän kuin miehet.

Kannabista täysin karttavien seksielämä jäi naisilla kuuteen kertaan kuussa, miehillä keskimäärin 5,6 kertaan. Toisin sanoen he harrastivat viidenneksen vähemmän seksiä kuin päivittäiset pössyttelijät.

Yhteys päti eri koulutus- ja tulotasoilla, kaikissa tutkituissa ikäryhmissä ja yhtä hyvin avioliitossa elävillä isillä ja äideillä kuin lapsettomilla sinkuilla.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että kyse ei ole ainakaan pelkästään siitä, että muutenkin seksuaalisesti aktiiviset ihmiset tykkäisivät poltella pilveäkin enemmän. Kannabis näyttää aineena lisäävän haluja.

Siihen viittaa niin sanottu annosvaste: mitä useammin ihmiset käyttivät kannabista, sitä useammin he myös ryhtyivät seksipuuhiin.

Samanlaisia tuloksia on saatu aiemmissa tutkimuksissa, joissa on kysytty kannabiksen käyttäjien omia kokemuksia. Yli puolet heistä kertoo seksuaalisen kiinnostuksen kasvamisesta, kun taas pienempi osuus eli joka neljäs ilmoittaa halujen sammahtamisesta.

Ratkaisevaa on ehkä kulutuksen määrä. Joidenkin tutkimusten mukaan nimenomaan pienet annokset kannabista lisäisivät haluja ja seksistä saatavaa nautintoa. Siksi eräät tukijat ovat pohtineet päihteen soveltuvuutta jopa lääkkeeksi seksihäiriöiden hoitoon.

Suurkulutus näyttäisi kuitenkin kääntyvän rakastelua vastaan. Isot annokset voivat johtaa haluttomuuteen, ja miehillä suurkulutus on tutkimuksissa heikentänyt myös sperman laatua.

Stanfordin tutkimuksessa suurkulutus pikemminkin vain lisäsi seksiä. Tutkijat eivät näe ristiriitaa suhteessa aiempiin tutkimuksiin, koska he tarkastelivat käyttökertoja eivätkä annosmääriä.

Seksihalut kenties alkavat sammua vain, kun kerta-annokset nousevat suuriksi. Ilmeisesti tutkimukseen osallistuneilla pössyttely pysyi sillä tasolla, että se vain vauhditti seksielämää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *