KANNABIS: Avoin kirje Suomen kansanedustajille ja ministeriöille

KANNABIS: Avoin kirje Suomen kansanedustajille ja ministeriöille

Arvoisa pääministeri, eduskunta sekä Suomen huumausainepolitiikasta vastaavat ministeriöt,

 

Lähetimme kaikille Teille 29.4.2016 kysymyksiä YK:n UNGASS 2016 -erityisyleiskokousta koskien, ja suureksi pettymykseksemme emme ole saaneet ainuttakaan vastausta yhdeltäkään kansanedustajalta tai Suomen huumausainelainsäädännöstä ja -linjauksista vastaavilta ministeriöiltä, ministeriöiden vastaavilta johtajilta tai heidän assistenteiltaan.

Olemme tyrmistyneitä Suomessa vallitsevan avoimen huumausainepoliittisen keskustelun lähes täydellisestä puutteesta kannabiksen osalta. Maailmalla alati yleistyvän kannabiksen legalisaation ja Suomessakin alati kasvavan käytön myötä tämä epäkohta koskettaa jo hyvin tuntuvaa osaa Suomen kansasta, jota Te edustatte.

Huomauttaisimme, että vanha sananlasku “hiljaa hyvä tulee” ei tarkoita sitä että vaikenemalla epämiellyttävistä asioista ne muuttuisivat paremmiksi. Kannabiksesta tulee pystyä puhumaan, varsinkin vastuullisissa asemissa olevien kanssa. Nykytilanne on kestämätön. Nykyinen kannabiksen rikosoikeudellinen asema, sen oikeustieteellinen kohtuullisuusperiaate ja Suomen allekirjoittama UNGASS -päätöslauselma “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem” eivät ole linjassa keskenään. Tämän seurauksena suomalaisia nuoria sekä nuoria aikuisia asetetaan kohtuuttomasti alempaan sosioekonomiseen asemaan ja heitä syrjäytetään yhteiskunnasta. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tulee muuttaa ohjeistustaan lääkekannabiksen suhteen välittömästi.

Vaikka pystytte vielä jättämään kansalaisten organisoidut tiedustelut huomiotta, Vihreä Lohikäärme -liike tulee nostamaan kannabis-asian Suomessa esille siinä mittakaavassa, että aihe on lopulta pakko nostaa eduskunnankin käsittelyyn.

Alla liitteenä alkuperäinen 29.4.2016 Teille lähetetty kysely.

 

Ystävällisin terveisin,

Tuomas Karhunen
Perustaja, Vihreä Lohikäärme -liike
lohari.net | kannabisliitto.com | operaatioindica.com

 


KYSELY KANSANEDUSTAJILLE JA SUOMEN HUUMAUSAINEPOLITIIKASTA VASTAAVILLE MINISTERIÖILLE
UNGASS 2016 -erityisyleiskokoukseen liittyen

Kysymys 1
YK:n erityisyleiskokouksessa 19. – 21.04.2016 sen jäsenmaiden hyväksymässä päätöslauselmassa “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem” korostetaan huumelainsäädännön perustuvuutta tieteellisille faktoille ja huumelainsäädännön rangaistavuuden perustetta rikoksen aiheuttamille haitoille.

Tämän nojalla, miten Suomessa aiotaan uusia kannabista koskevaa lainsäädäntöä soveltumaan paremmin nykytieteen antamaan käsitykseen siitä, millaista haittaa aikuisen henkilön suorittama kannabiksen henkilökohtainen, yksityinen käyttö aiheuttaa? Aikooko Suomi kunnioittaa tätä UNGASS -päätöslauselmaa jonka se allekirjoitti?

Kysymys 2
YK-elin INCB (Kansainvälinen huumausaineiden valvontalautakunta) painotti jo keskiviikkona 2. maaliskuuta 2016 julkaisemassaan vuosiraportissa että sota huumeita vastaan on ohi, ja että tulevaisuudessa kansalaisten terveys, hyvinvointi sekä ihmisoikeudet tulee asettaa etusijalle. INCB linjaa, että yleissopimusten perimmäinen tavoite on edistää turvallisuutta sekä yksilöiden terveyttä ja hyvinvointia. Tähän viitaten, miten mielestänne kannabikseen liittyvä nykyinen huumausainelainsäädäntö on onnistunut minimoimaan kannabiksen aiheuttamia haittoja, niin ala-ikäisillä kuin täysi-ikäisilläkin?

Kysymys 3
Tulisiko mielestänne Suomessa tehdä nykyiseen huumausainelainsäädäntöön muutoksia kannabiksen osalta siten että se paremmin vastaisi INCB:n suosituksia?

Kysymys 4
Useat asiantuntijat ympäri maailman, sekä esimerkiksi YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan, ovat käytön rankaisemista vastaan. Tämä perustuu viime vuosien tutkimustuloksiin sekä kannabiksen laillistaneiden maiden sekä osavaltioiden kokemuksiin kyseisestä toimintatavasta, joka on poikinut todella hyviä tuloksia mm. syrjäytymisen vähenemisen suhteen.

Ovatko hallituksen linjaukset samat kuin näillä asiantuntijoilla käytön rangaistavuudessa?

Kysymys 5
Miten hyvin mielestänne kannabikseen liittyvä nykyinen huumausainepolitiikka on ehkäissyt henkilöiden syrjäytymistä, psykososiaalisia ja sosioekonomisia haittoja?

Kysymys 6
Kannabiksen käyttö on yli nelinkertaistunut kuluneiden 25 vuoden aikana, kuinka tämä on huomioitu hallituksen linjauksissa haittojen vähentämisen suhteen? Mitä tämä mielestänne implikoi nykyisen ns. “kieltolain” oletetun toimivuuden kanssa?

Jäämme odottamaan vastaustanne.

 

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *