Kannabiksen raskaudenajan käyttö syy lasten aivojen tietyn alueen parempaan kehittymiseen

Kannabiksen raskaudenajan käyttö syy lasten aivojen tietyn alueen parempaan kehittymiseen

Tutkijat ovat tehneet jälleen uuden yllättävän löydön kannabiksen hyödyistä: Uudessa-Seelannissa lapset, joiden äidit polttivat kannabista raskauden aikana saivat parempia tuloksia aivojen kehittymistä mitattaessa.

Aucklandin yliopiston tutkijaryhmä julkaisi tulokset viime marraskuun 19. päivä Nature: Scientific Reports -julkaisussa. Tutkimuksessa tutkittiin sikiön eri päihteille altistumisen vaikutuksia tietyissä aivojen visuaalisissa alueissa.

Raskaudenaikainen äidin kannabiksenkäyttö paransi yleistä liikkeen havainnointia esikouluikäisillä. Kannabikselle sikiöinä altistuneet lapset saivat lähes 50 prosenttia muita paremmat tulokset.

Alkoholille sikiöinä altistuneet lapset sen sijaan pärjäsivät huonommin, mikä tuskin on kenellekään yllätys.

Päätutkija Arijit Chakraborty kertoi että sekä kannabikselle ja alkoholille altistuminen sen sijaan ei aiheuttanut muutosta. Tämä voi johtua siitä, että alkoholi kenties “neutraloi” kannabiksen hyödyt. Molemmille päihteille altistuneilla lapsilla tulokset olivat samat kuin niillä, jotka eivät olleet altistuneet millekään päihteelle.

Ryhmä tutki aivojen havainnointikykyä ja tutkimus käsitti aivojen tietyt näköhavainnointiin liittyvät alueet. Tutkimukseen osallistui 145 neljä ja puolivuotiasta esikoululaista jotka olivat sikiöinä altistuneet päihteille. Lisäksi tutkimuksessa oli 25 lasta jotka eivät olleet altistuneet päihteille lainkaan.

Tutkimuksessa olleiden eri päihteille altistuneiden osuuksia:

  • 40% oli altistunut kannabikselle
  • 56,4% alkoholille
  • 44,2% metamfetamiinille
  • 75,2% nikotiinille
  • kaikista lapsista 81,3% oli altistunut usealle päihteelle

“[Vaikutukset näköaistin kehittymiseen] riippuvat siitä, mille päihteelle sikiö altistuu raskauden aikana”, sanoi Chakraborty joka pyytää ottamaan tulokset huomioon sikiön alkoholioireyhtymän ehkäisyssä.

Amerikkalaisen Fetal Alcohol Networkin Christine Rogan sanoi että raskaudenajan alkoholin käytön vaarat on tunnettu jo pitkän aikaa. “Tiedämme että kaikista päihteistä alkoholi näyttäisi olevan haitallisin; mutta mikään niistä ei ole hyväksi”, Rogan väittää todeten myös, että nykyään alkoholinkäyttö on lisääntynyt siinä määrin, että raskaana olevat naiset eivät aina tajua juovansa liikaa.

Tutkijaryhmä ei kuitenkaan suosittele kannabiksen polttamista raskaana oleville naisille, sillä aiempien tutkimusten mukaan sillä on negatiivisia vaikutuksia sikiön aivojen kehittymisen muilla osa-alueilla.

“Suosittelemme äideille juomisen lopettamista suoraan ilman kannabiksen tilalle ottamista, elleivät myöhemmät lisätutkimukset erikseen muuta meille kerro”, Chakraborty sanoi.


Lähde: http://www.techtimes.com/articles/108817/20151121/kids-born-to-women-smoking-cannabis-during-pregnancy-excel-in-one-aspect-of-brain-development.htm

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *