KANNABIKSEN VAIKUTUS

KANNABIKSEN VAIKUTUS

Millaisia ovat kannabiksen vaikutukset?

Se, miten kannabis kenenkin mieleen ja kehoon vaikuttaa, riippuu useista eri tekijöistä, kuten käyttötavasta, annoskoosta, ympäristöstä, käytön aikaisesta mielialasta sekä aikaisemmista kokemuksista.

Kannabiksen pääasiallinen vaikutus on sedatiivinen eli keskushermoston toiminnan vaimentuminen. Siihen liittyy usein rentoutuminen, rauhallisuus ja mielihyvän tunne.

Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin yksilölliset ja vaihtelevat paljon eri ihmisten välillä. Siinä missä osa nauttii kannabiksen vaikutuksista, osa taas kokee ne varsin epämiellyttävinä. Kannabis vaikuttaa jokaiseen yksilöön eri tavalla.

Joitakin yleisimpiä lyhytaikaisia eli akuutteja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

Positiivisia, toivottuja

 • Euforia
 • Rentoutuminen
 • Kivun lievitys
 • Lisääntynyt ruokahalu
 • Ajatuksenjuoksun vilkastuminen
 • Aistien herkistyminen

Negatiivisia, ei toivottuja

 • Vainoharhaisuus
 • Ahdistus
 • Ajantajun hämärtyminen
 • Lähimuistin heikentyminen
 • Motorinen epävarmuus

Melko yleisiä vaikutuksia ovat myös esimerkiksi väsymys, suun kuivuminen, sydämentykytys, ääreisverenkierron vilkastuminen ja huimaus.

Suuret käyttöannokset voivat aiheuttaa sekavuutta. Tyypillistä oireita ovat tajunnan hämärtyminen, häiriintynyt ajattelu ja motorinen epävarmuus. Tavallisesti sekavuus häviää muutamassa tunnissa päihtymyksen mentyä ohi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *