Analyysi: Päihdetyöntekijöiden asiantuntemus vaakalaudalla

Analyysi: Päihdetyöntekijöiden asiantuntemus vaakalaudalla

Satakunnan Kansa uutisoi 1.9.2016 nuorten kannabiksen käytön lisääntyneen Porin seudulla otsikoin: Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyy Porin seudulla – moni polttelee alkoholin kanssa

Asiaa selvittämään oli otettu Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen. Ilvosen haastattelussa tuomat seikat jättivät auki enemmän kysymyksiä kuin toivat vastauksia, ja näin ollen pyysimme Ilvosta antamaan haastattelun Loharille, jonka kautta hänellä olisi mahdollisuus tarkentaa lausuntojaan. Ilvonen ei kuitenkaan halunnut osallistua haastatteluun toteamalla asian olevan hänelle “ihan sama”.

Erikoinen kannanotto päihdetyön ammattilaiselta asiaan, jonka ei tulisi olla ihmisille “ihan sama”.

Ilvonen aloittaa oman puheenvuoronsa hyvin erikoiseen sävyyn luoden mielikuvaa siitä että alkoholi olisi turvallisempi valinta päihteeksi. Heti seuraavaan hengenvetoon Ilvonen sanoo alkoholin olevan yhtälailla myrkyllistä kuin kannabis. THL:n taulukko yksinään riittää kumoamaan Ilvosen väitteet kannabiksen myrkyllisyydestä ja verrattavuudesta alkoholiin.

Jo artikkelin otsikossa tuodaan esille alkoholin asema ja toiminta porttihuumeena. Ilvonen selittääkin kuinka käyttäjät siirtyvät miedosta vahvempaan; ensin tupakkaa, sitten alkoholia ja lopulta kannabista. Yllämainitusta taulukosta selviää myös se, että Ilvonen on hakoteillä, sillä kannabis on hänen luettelemistaan päihteistä miedoin ja haitattomin. Ainoastaan kannabiksen päihdyttävyys on pisteen verran nikotiinia edellä.

Ikärajavalvonnalla kannabis pois nuorilta

On maan tapa, etteivät nämä ammattilaiset joudu juuri koskaan kiperien kysymysten eteen ja he tietävätkin vältellä niitä tahoja, jotka näitä esittävät. Yksi kysymys loistikin poissaolollaan: Onko Ilvosella mielessä mitään tapaa jolla nuorten kannabiksen käyttöä saataisiin ehkäistyä?

Lainataanpa Porin PAKKA-hankkeesta (jossa Ilvonen on mukana) suoraan: Ikärajakontrolli on kansainvälisten kirjallisuuskatsausten mukaan tehokas keino päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä. Miten Ilvoselle ei tullut mieleenkään mainita tätä seikkaa haastattelussa? On kuitenkin yksi asia josta Loharin toimitus on Ilvosen kanssa samaa mieltä; kannabiksesta ei voi puhua enää ääri-ilmiönä.

Olisiko jo sen aika, että kannabikseen myös suhtauduttaisiin niin?

One thought on “Analyysi: Päihdetyöntekijöiden asiantuntemus vaakalaudalla

  1. “Ihan sama”. Tyypillinen asenne ihmiseltä, joka on yhteiskunnan järjestämässä suojatyöpaikassa. Nykypäivän mediakin on niin hampaatonta, että mitään ei kyseenalaisteta tai selvitetä itse, vaan “faktat” otetaan sellaisena kuin esimies käskee ne ottaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *