Kannabis voi auttaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

Kannabis voi auttaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

Kun tekaistut kauhukuvat kannabiksen vaaroista pikkuhiljaa hälvenevät, samaan aikaan uusi tutkimustieto nousee luomaan uutta, todellisuuteen ja lääketieteelliseen tutkimukseen pohjaavaa mielikuvaa kannabiksesta.

Kannabis vaikuttaa ihmiskehossa olevan homeostaattisen säätelyjärjestelmän kautta. Tätä järjestelmää kutsutaan endokannabinoidijärjestelmäksi. Tutkijat kertovat, että tietyillä kannabiksessa olevilla kannabinoideilla (kuten THC ja CBD) voi olla merkittäviä hyötyjä bipolaarisen oireyhtymän mielialojen tasaamisessa.

Tutkimukset osoittavat että tietyissä olosuhteissa THC voi vähentää ahdistusta ja masennusta, joka johtaa esim. kipu-, MS-tauti- ja syöpäpotilailla mielialan ja yleisen hyvinvoinnin nousuun.

CBD puolestaan toimii vasta-aineena isojen THC-annosten psykoaktiiviselle vaikutukselle ja voi myös vähentää ahdistusta ja joidenkin sairauksien aiheuttamia kouristuksia.

Useat viimeaikaiset tutkimukset aiheesta ovat tuoneet keskusteluun mielenkiintoisia uusia havaintoja. Norjassa Oslon yliopiston tutkijat julkaisivat tutkimuksen jossa tutkittiin 133 kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastunutta ihmistä. Potilaat jotka käyttivät kannabista säännöllisesti, suoriutuivat sanallisista kokeista sekä oppimiskokeista toisia potilaita paremmin (oppimiskokeissa ero ei ollut tilastollisesti merkittävä).

New Yorkilaisen Zucker Hillside Hospitalin tutkimuksessa säännöllinen kannabiksen käyttö yhdistettiin parempaan huomiokykyyn, prosessointinopeuteen ja muistiin niiden 200 bipolaari-potilaan kesken joita tutkittiin yli yhdeksän vuoden ajan.

Mutta kuten tiedämme: kannabis ei sovi kaikille. International Mood Disorders Research Centerin Espanjassa tekemä tutkimus osoittaa, että joillakin maanis-depressiivisillä potilailla kannabiksen käytön lopettaminen maanisen tai hypomaanisen jakson aikana voi parantaa päivittäisiä toimintoja.

Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset osoittavat, että kannabis voi parantaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän potilaan kognitiivisia toimintoja ja elämänlaatua.

Toimittaja: Tuomas Karhunen

Käännetty 1.4.2016 julkaistusta artikkelista:
http://marijuanaworldnews.com/study-shows-cannabis-significantly-beneficial-for-bipolar-disorder/

Tuomas Karhunen

2 thoughts on “Kannabis voi auttaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

 1. Itse olen käyttänyt kannabista yli 20 vuotta juurikin bipolaari-oireyhtymän hoitoon. Minulla kannabis tasoittaa sekä matalia että korkeita. Vakavissa matalissa se piristää, parantaa ruokahalua ja vähentää erittäin merkittävästi ahdistusta. Vakavassa hypomaniassa se rauhoittaa, vähentää vaarallista impulsiivisuutta ja oikeastaan pitelee minua sekoilemasta aivan totaalisesti. Hypomaniassa myös keskittymiskyky on koetuksella ja kannabis auttaa minua keskittymään, mikä mahdollistaa kilpailukykyisen sosiaalisen presenssin, töiden teon ja ihmissuhteiden ylläpidon.

  Kannabis parantaa nimenomaan kognitiivista suorituskykyä minun bipollani. On helpompi keskittyä, on helpompi nähdä asioita eri perspektiivistä ja siten paremmin moderoida omaa käytöstä, tunnetiloja ja yleistä sielunmaisemaa. Siitä on ollut minulle *erittäin paljon apua* Juuri nämä itsekontrollit ja itsesäätely ovat ne asiat minkä puutteen parissa bipolaarit painivat. Bipo käyttää hypomaniassa ollessaan aivojen välittäjäaineet loppuun ja siitä seuraa vakavia masennus ja ahdistusoireita. Kannabis estää jossain määrin totaalista loppuunpalamista, ja siten vakavimpia matalia ja niiden kestoaikaa, ja helpottaa matalan kauden ylipääsyä ja minimoi sen aiheuttamia vahinkoja terveydelle ha yleiskunnolle.

  Itse olen perinyt bipon kummaltakin vanhemmaltani. Äitini kuoli oman käden kautta ollessani 9. isäni yritti tusinan kertaa tappaa itsensä myös, rauha hänen sielulleen. Itse en ole ollut kannabiksen käytön aloittamisen jälkeen ollut ikinä tai kertaakaan itsetuhoinen tai halunnut itseäni vahingoittaa millään tavoin. Se jos joku on luksusta kun tiedän että bipolaareista noin joka neljäs tappaa tai yrittää tappaa itsensä jossain vaiheessa elämäänsä! Minulla on kaksi lasta ja haluan olla heidän elämässään niin läsnä ja hyvä isä kuin minulle on mahdollista. Haistakoon suomen laki ja kaikki muut asiasta jeesustelevat pitkän paskan. Nämä ihmiset yrittävät nostaa omaa statustaan sortamalla toisten ihmisoikeuksia. Toivottavasti sellainen inkvisition haamu pian häviää maailmasta lopullisesti.

  Suosittelen kannabista, -mutta varauksella! -kaikille bipoille. Suurin osa tuntemistani bipoista, jotka oireyhtymänsä hallitsevat, käyttävät jossain määrin kannabista itsesäätelyyn. Kaikille se ei kuitenkaan sovi. Osa bipolaareista on ns. paniikki/psykoosi-herkkiä ja näillä henkilöillä kannabis saattaa väärinkäytöllä johtaa joissain tapauksissa oireiden pahenemiseen. Itse en ole paniikkiherkkä. Olen dissosiaatioherkkä traumaisen ja väkivaltaisen lapsuuteni takia. Iso osa tätä ongelmaa ja sen aiheuttajaa on tietysti kannabiksen kieltolaki, käyttäjien vainoaminen ja yhteiskunnallinen ulkoistaminen joka vaikeuttaa bipolaarin jo muutenkin sosiaalisesti haastavaa elämää. Etenkin paniikkiherkkien.

  Jos olet bipoolari, suosittelen tutkimaan asiaa tarkasti. Kyselemään asiasta muilta bipolaareilta ja tällä vuosisadalla olevilta lääkäreiltä. Itse olen saanut siitä *Erittäin Paljon Apua* ja olen siitä hyvin kiitollinen. Muista pienet annokset, älä käytä tupakkaa. Käytä mieluummin öljyä sisäisesti kuin hashista tai sensimillaa polttaen, ja muista pitää avoin ja nöyrä mieli sekä itsesi että lääkkeiden ja hoitojen suhteen.

  Pyydän että pidät itseäsi suuremmassa arvossa kuin suomen valtio ja kieltolaki pitää. Planeetta ja sen kasvit ja lääkkeet ovat meidän, älä anna kenenkään tehdä sinusta vähempää kuin mitä olet! Kaikilla olennoilla on oikeus itselääkintään ja onnen ja hyvän elämän tavoitteluun!

  Let us live the good life!

  Jay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *