Harvard: Kannabis lisää kognitiivisia kykyjä

Harvard: Kannabis lisää kognitiivisia kykyjä

Frontiers in Pharmacology julkaisi hiljattain McLean Hospitalin, Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan ja Tuftsin yliopiston lääketieteellisten tutkijoiden tekemän esitutkimuksen, jonka mukaan kannabis parantaa kognitiivista suorituskykyä.

Kognitiivinen suorituskyky on aivojemme kyky käyttää ja hyödyntää ajatusprosessissa saamaamme tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa ajattelua vaativien suoristusten tekemistä.

Havaintojen takana olevat käyttäytymistieteilijät seurasivat “Splendor in the Grass? A Pilot Study Assessing the Impact of Medical Marijuana on Executive Function” -esitutkimuksessa 24 lääkekannabispotilasta kolmen kuukauden ajan. Potilaiden kognitiivisia kykyjä mitattiin toistuvasti erilaisten älykkyyshaasteiden, kuten laajalti käytetyn Stroopin väri-sanatestin ja Trail Making -testin (TMT) avulla.

McLean Hospitalin, eli suurimman Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian kanssa yhteistyötä tekevän sairaalan Marijuana Investigations for Neuroscientific Discovery -ohjelman johtaja tri. Staci Gruber on myös Splendor in the Grass? -esitutkimuksen johtava tutkija. Hänen alustava raporttinsa on lupaava.

Kannabis sai potilaat suoriutumaan kognitiivisista testeistä nopeammin ja tehokkaammin.

McLean Hospitalin raportissa Gruber kertoo:

“Kolmen kuukauden lääkekannabishoidon jälkeen potilaat itse asiassa suoriutuivat paremmin kyvyssään tehdä varsinkin frontaaliaivokuoren välittämiä kognitiivisia tehtäviä.”

Tutkimukseen osallistuneet raportoivat myös parannusta kliinisissä sairauksissaan, parannusta unen ja kokonaisterveyden suhteen ja samalla he pystyivät vähentämään muiden lääkkeiden, varsinkin opiaattien käyttöä.

“Havaitsimme 42 prosentin laskun opioidien käytössä”, Gruber raportoi. “Tämä on merkittävää, varsinkin meillä Massachusettsissa ja muissa maan alueissa oleville, missä opioidiepidemia on valloillaan. Tämä alustava havainto oikeuttaa takuulla laajempiin ja kattavampiin lisätutkimuksiin.”

“Ihmiset tulevat käyttämään sitä [kannabista]”, hän toteaa. “On meistä kiinni löytää parhaat ja turvallisimmat keinot, joilla he voivat käyttää kannabista.”

Kannabiksen käyttö on tullut länsimaihin jäädäkseen, ja se tulee lähivuosina vain yleistymään. Onkin erittäin todennäköistä, että laajempia tutkimuksia kannabiksen kyvystä parantaa kognitiivista toimintaa – sekä vähentää opioidien käyttöä – tullaan tekemään lähitulevaisuudessa.


Lähde: TheKindLand

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *