Kauppalehdeltä harhaanjohtavaa uutisointia

Kauppalehdeltä harhaanjohtavaa uutisointia

Kauppalehti uutisoi 7.4.2016 Nyt se on todistettu: kannabis vie tuhoon viihdekäytössäkin. Uutinen pohjautui tähän tutkimukseen.

Tutkimuksen abstraktista:  “Study members with regular cannabis use AND persistent dependence experienced downward socioeconomic mobility, more financial difficulties, workplace problems, and relationship conflict in early midlife.”

Eli henkilöillä joilla oli vuosia jatkunut kannabisriippuvuus havaittiin sosioekonomisia ongelmia, taloudellisia ongelmia, ongelmia työpaikalla ja ihmissuhdeongelmia varhaiskeski-iässä. Tosin toisin kuin Kauppalehden artikkelissa mainitaan, itse tutkimus puhuu viihdekäyttäjien sijaan nimenomaan riippuvaisista.

Kauppalehden mukaan tässä tutkittiin 947 henkilöä, joukossa 29 sellaista kannabiksen käyttäjää, joiden katsottiin syntyneen keskiluokkaisiin perheisiin. Heistä 15 kuului 38-vuotiaana alhaisempaa sosiaaliluokkaan kuin heidän vanhempansa.

Kyseisessä kohdassa tarkasteltiin henkilöitä, jotka täyttivät riippuvuuden vähintään kolmessa tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksia joissa analysoitiin riippuvuutta tehtiin tutkittavien ollessa 18, 21, 26, 32 ja 38 vuoden ikäisiä. Toisin sanottuna ollakseen riippuvainen vähintään kolmesti testattaessa, tutkittavan on täytynyt olla riippuvainen vähintään 8 ja jopa yli 30 vuotta. Eli ei edelleenkään puhuta viihdekäyttäjistä.

Pitkään jatkuneesta kannabisriippuvuudesta huolimatta 14 yhteensä 29:stä saavutti saman keskiluokkaisen elintason kuin heidän vanhempansa.

kl_vaarinymmarretty_tutkimus

Ensimmäisenä diagrammissa on kannabista käyttämättömät keskiluokkaisiin perheisiin syntyneet. Toisena vasemmalta lukien on keskiluokkaisiin perheisiin syntyneet, jotka käyttivät kannabista, mutta eivät täyttäneet kannabisriippuvuuden määritelmää missään vaiheessa.

Kauppalehden uutisessa jätettiin kokonaan mainitsematta nämä 336 kannabiksen käyttäjää, jotka eivät saaneet riippuvuusdiagnoosia. Mainitsematta jäi myös, että heidän sosiaaliluokan muutokset olivat identtisiä verrattuna kontrolliryhmään, joka ei käyttänyt kannabista lainkaan. Huomauttaisin vielä, että 336 käyttäjää on merkittävästi isompi lukumäärä kuin ne 29 kannabisriippuvaista, joihin Kauppalehti uutisessaan keskittyi.

Kyseinen tutkimus ei tue Kauppalehden väitteitä. Kehotan Kauppalehden päätoimittajaa Arno Ahosniemeä noudattamaan lupaustaan.

Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.

Otamme jatkossakin vastuun julkaisemistamme uutisista ja niiden oikeellisuudesta, ja vastaamme myös toimitustemme tekemistä virheistä ja niiden korjaamisesta.

Vielä ei ole liian myöhäistä toteuttaa lupauksensa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *