Tietoa kannabiksesta

Tietoa kannabiksesta

 

Tietoa kannabiksen siemenistä

Millaisia eroja eri siementen välillä on, mitä tulee huomioida siemeniä tilatessa ja mistä niitä kannattaa tilata? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä artikkelista.

kannabis-siemenet

Kun halutaan kasvattaa hyvää kannabista, on yksi tärkeimmistä asioista laadukkaan geeniperimän varmistaminen. Siemenillä ja niiden laadulla onkin erittäin suuri merkitys lopputuloksen kannalta.

Siemenet ovat kahden kasvin lisääntymisen lopputulos. Ne sisältävät lajikkeen kaikki perinnölliset ominaisuudet ja geenejä molemmilta vanhemmilta. Nämä määrittävät esimerkiksi kasvin koon, kyvyn kestää tauteja, kukinnan tuotannon ja vaikuttavien yhdisteiden määrän.

Hyvistä geeneistä ja laadukkaista siemenistä kasvaa vahvoja ja terveitä kasveja. Huonot siemenet ja niistä kasvavat kasvit ovat sen sijaan paljon alttiimpia monille ongelmille ja ei-toivotuille ominaisuuksille.

Huonolaatuisista siemenistä on mahdotonta kasvattaa huippulaatuista kannabista. Vaikka kaikki muut asiat, kuten kasvuolosuhteet ja välineet olisivat täydellisiä, on huonoista siemenistä ja heikoista geeneistä mahdotonta kasvattaa huipputuotetta.

Siementen ja lajikkeiden eroja – mitä asioita tulee ottaa huomioon?

Lajikkeita on tuhansia erilaisia ja niitä jalostetaan jatkuvasti lisää. Näiden välillä on suuriakin eroja laadun, vaikutusten, satoisuuden ja kasvunopeuden suhteen.

Omiin tarkoituksiin sopivan lajikkeen valinta voi tuntua vaikealta, koska vaihtoehtoja on valtavan paljon tarjolla. Tässä osiossa keskitymme siementen eroihin ja siihen, millaisia asioita sinun tulisi ottaa huomioon lajiketta valitessa.

Normaali, feminisoitu vai autoflower?

Ensimmäinen tärkeä asia on ymmärtää erot tavallisten, feminisoitujen ja autoflower siementenvälillä.

Tavalliset siemenet

Hamppukasvit voivat olla joko uroksia (hede), naaraita (emi) tai hermafrodiitteja (sekä hede- ja emikukintoja). Näistä naaraskasvit ovat niitä, joita kasvatetaan käytettäväksi päihteenä ja lääkkeenä. Uroskasveja hyödyntävät lähinnä siementen jalostajat.

Kasvit, jotka ovat pölytetty luonnollisesti, tuottavat melko tasaisesti sekä uros- että naaraskasvien siemeniä. Ennen kasvatuksen aloittamista on mahdotonta sanoa, kasvaako tavallinen siemen myöhemmin urokseksi vai naaraaksi.

Tavalliset siemenet ovat yleensä kaikkein halvin vaihtoehto. Niiden kanssa joudut kuitenkin olemaan tarkkana ei-toivottujen uroskasvien varalta, eivätkä ne tästä syystä ole helpoin tai käytännöllisin vaihtoehto.

Feminisoidut siemenet

Tietyillä toimenpiteillä saadaan tuotettua siemeniä, joista kasvaa lähes 100% varmuudella pelkkiä naaraskasveja. Näitä kutsutaan feminisoiduiksi siemeniksi.

Feminisoiduilla siemenillä on muutamia etuja verrattuna tavallisiin siemeniin. Koska niiden kanssa ei tarvitse huolehtia ei-toivotuista uroskasveista, niiden käyttö säästää aikaa, vaivaa ja tilaa. Nämä siemenet ovat useimmille kasvattajille, varsinkin aloittelijoille, helpoin tapa päästä alkuun.

Niiden miinuspuolena on se, että ne ovat yleensä hieman tavallisia siemeniä kalliimpia. Jos kuitenkin haluat päästä mahdollisimman helpolla ja välttää ylimääräisen säätämisen uroskasvien kanssa, suosittelemme feminisoitujen siementen hankkimista.

Autoflower siemenet

Normaalisti hamppukasvit tarvitsevat vähintään 12 tuntia pimeyttä päivässä, jotta ne alkavat kukkimaan. Autoflower-lajikkeet kuitenkin alkavat nimensä mukaisesti kukkimaan automaattisesti ilman, että valojaksoa tarvitsee säätää.

Kasvi siis alkaa kukkia, vaikka pimeän jakso olisi alle 12 tuntia. Pohjoisen leveyspiireillä ulkokasvatuksessa autoflower on välttämätön ominaisuus johtuen lyhyistä kesäöistä (vain muutama tunti pimeyttä).

Niiden yhtenä etuna on lisäksi se, että ne usein kypsyvät nopeasti. Nopeimmat autoflower-lajikkeet kasvavat siemenestä kypsäksi jopa kahdessa kuukaudessa. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus erityisesti pohjoisessa ilmastossa, jossa kesät ovat lyhyitä ja märkä sää tulee aikaisin alkusyksystä.

Ne ovat kuitenkin kooltaan pieniä, eivätkä tuota yhtä hyviä satoja kuin muut siemenet. Toisaalta pienen kokonsa puolesta ne soveltuvat loistavasti mataliin ja ahtaisiin tiloihin, joissa muilla lajikkeilla tulisi ongelmia tilan kanssa.

Myös autoflower siemenistä löytyy sekä normaaleja että feminisoituja vaihtoehtoja.

Erilaiset siemenet eivät ulkonäöllisesti juurikaan eroa toisistaan. Pelkän ulkonäön perusteella on mahdotonta sanoa, onko kyseessä tavallinen, feminisoitu, autoflower vai teollisuushampunsiemen. Siemenet kannattaa aina tilata luotettavalta jälleenmyyjältä, jotta saat varmasti sitä mitä olet tilannut.

Sativa, indica ja ruderalis – Mitä eroja näillä on?

Hamppu on kasvi, joka on levinnyt lähes koko maapallon alueelle. Eri ilmastoissa ja leveysasteilla kasvaneet kasvit ovat ajan myötä sopeutuneet ympäristöönsä ja sen myötä myös kehittyneet erilaisiksi.

Yleisesti hamppua katsotaan olevan kolmea eri lajia; Cannabis sativa, Cannabis indica ja Cannabis ruderalis. Näiden ominaisuuksien välillä on eroja, jotka kasvattajan on hyvä ymmärtää.

sativa-indica-ruderalis-eroja

Cannabis Sativa

Sativa-lajikkeita esiintyy trooppisilla aurinkoisilla alueilla lähellä päiväntasaajaa, jossa kesät ovat pitkiä ja talvet leutoja. Niille tunnuksenomaista ovat kapeat lehdet, korkea THC-pitoisuus, hidas kypsyminen ja voimakas pituuskasvu verrattuna muihin lajikkeisiin.

Sativoiden kasvatus kypsäksi vie aikaa ja ne kukkivat jopa kuukausia pidempään kuin muut lajikkeet. Sativat kukkivat yleensä noin 10-16 viikkoa.

Ne voivat luonnossa kasvaa jopa 5 metriä korkeiksi. Vaikka sisätiloissa pituuskasvuun pystytään vaikuttamaan erilaisin keinoin, kannattaa mataliin ja pieniin tiloihin ennemmin harkita muita vaihtoehtoja.

Cannabis indica

Indica-lajikkeita esiintyy luonnossa Keski- ja Etelä Aasiassa sekä Intian niemimaan alueilla. Ne ovat ulkonäöltään sativoita matalampia, puskamaisia ja leveälehtisiä. Puhtailla indica-lajikkeilla on yleensä hieman alhaisempi THC-pitoisuus kuin sativa-lajikkeilla.

Indica-lajikkeet kasvavat luonnossa yleensä korkeintaan 2 metriä korkeaksi. Ne kypsyvät ja valmistuvat nopeammin kuin sativat (kukkivat noin 8-12 viikkoa).

Lyhyemmästä kasvuajasta, hillitystä pituuskasvusta ja suurista sadoista johtuen ne ovat olleet usein suosittu vaihtoehto sisätiloihin.

Cannabis Ruderalis

Ruderalis on yleisesti hieman huonommin tunnettu lajike kuin kaksi edellä mainittua. Tämä on pohjoisessa hyvin vaativissa olosuhteissa villinä kasvava lajike, joka pärjää hyvin pienellä määrällä valoa. Ne ovat kooltaan melko pieniä ja kasvat vain noin 30-80 cm korkeiksi.

Ruderalis-lajit kehittyivät maapallon pohjoisosissa, missä kesät ovat lyhyitä ja valoa on vähemmän saatavilla vuosittain. Tästä syystä ne kypsyvät nopeasti ja voivat valmistua jopa noin 10-14 viikossa.

Matalasta kannabinoidi-pitoisuudesta ja pienistä sadoista johtuen puhtaita ruderalis-lajikkeita ei itsessään juuri käytetä kasvatusprojekteissa. Niitä kuitenkin hyödynnetään ja risteytetään muiden lajikkeiden kanssa, erityisesti autoflower-ominaisuuksien takia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *