Lisää kritiikkiä YK:lle – Itselääkitseminen kannabiksella on ihmisoikeus

Lisää kritiikkiä YK:lle – Itselääkitseminen kannabiksella on ihmisoikeus

YK:n ihmisoikeuskomitealle on toimitettu ensimmäistä kertaa kannabispohjaisten lääkkeiden laittomuusstatuksen välitöntä kumoamista ehdottava esitys. Asianajaja Paul Hauch Fengerin avulla tanskalainen CRPS-potilas Marianne Højgaard Jensen on noussut puolustamaan paitsi omia, myös tuhansien muiden ihmisten oikeuksia saada heille sopivaa ja tehokasta lääkitystä, jolla on todettu olevan vähän tai ei ollenkaan sivuvaikutuksia.

Kyseisellä tiedotteella pyritään pelastamaan ihmishenkiä.

Kielto rikkoo YK:n sopimuksia

Nykyiset ensisijaiset hoitokeinot CRPS:ssään ovat morfiini- ja kodeiinipohjaiset lääkkeet. Näillä riippuvuutta aiheuttavilla lääkkeillä pakotetaan potilaat elämään lähes sietämättömän kivun täyttämää elämää. Vain kannabislääkkeiden on todettu helpottavan Jensenin kipuja.

Tanskassa lääkekannabis on laitonta. Tämä estää Jenseniä ja muita lääkettä tarvitsevia elämästä elämisen arvoista elämää. Nykyinen lääketieteen kenttä on ei-kenenkään-maata jossa potilaalla ei tunnu olevan mitään ihmisarvoa, ei omaa päätäntävaltaa.

Jensen kertoo kirjeessä: “Minusta tulee rikollinen kun minä, potilas, toimin itsesuojelun nimissä kannabislääkkeitä käyttäessäni, sillä se on laitonta Tanskassa tällä hetkellä.”

YK:n vammaisten ja rajoitteellisten henkilöiden oikeuksien (UNCRPD) 15:ssä pykälässä sanotaankin “Kenenkään ei pidä joutua tieteelliseen tai lääketieteelliseen kokeiluun ilman omaa vapaata suostumustaan”.
Ja juuri siihen nämä ihmiset joutuvat. Lääketeollisuuden koe-eläimiksi.

Lääkekannabiksen tilanne Suomessa

Suomessa lääkekannabis on laillista, mutta käytännössä asia on kielletty puheenaihe sekä lääkäreille (Valvira kieltää lääkäreitä sanomasta edes mitään positiivista lääkekannabiksesta) että potilaille (voit saada H-merkinnän pelkästään kysymällä tietoa laillisesta lääkekannabiksesta). Lääkekannabiksen saatavuus on tarkasti säännelty noin 200:lle potilaalle, vaikka sitä akuutisti tarvitsevia olisi kymmeniä tuhansia suomalaisia.

Kipuprofessori Eija Kalso on jo pitkään hallinnut rautaisella ja säälimättömällä otteella suomalaisten lääkekannabiksen saatavuutta. Kalson oma ja kapeakatseinen suhtautuminen lääkekannabikseen onkin ristiriidassa koko muun maailman johtavien tutkijoiden kanssa.

Lääkekannabista saa Suomessa vain MS-taudin spastisuuden hoitoon mutta aina ei siihenkään sillä Kalso ei ole kokenut tarpeelliseksi lisätä lääkekannabiksen käyttöä suomalaisten keskuudessa.

Eija Kalson konsultointipalkkiot tulevat Grünenthalilta ja Orion Pharmalta, luentopalkkiot Astra Zenecalta, Mundipharmalta sekä Orion Pharmalta ja hän on myös Orion Pharman osakkeenomistaja.

Toimittaja: Joni Heikkilä

Lähde:
http://www.poulhauchfenger.dk/blog/2016/4/25/press-release-eng

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *