Yllättäviä tutkimustuloksia kannabiksen käytön vaikutuksista aivoihin

Yllättäviä tutkimustuloksia kannabiksen käytön vaikutuksista aivoihin

Kannabiksen käytön vaikutuksista aivoihin on vuosikymmenien huumesodan tuloksena syntynyt mitä mielikuvituksekkaimpia teorioita. Nykykeskustelu siirtyy kuitenkin koko ajan tunnepitoisista arvailuista tieteellisen tutkimustiedon pariin, ja Texasin yliopiston tutkijat ovat juuri julkaisseet tutkimuksen kannabiksen pitkäaikaiskäytön vaikutuksista.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) julkaisi Teksasin yliopiston Center for BrainHealthin tekemän tutkimuksen, jossa on ensimmäistä kertaa kattavasti kuvattu aivojen toiminnan ja rakenteen muutoksia kannabiksen pitkäaikaiskäyttäjillä. Aivojen etuotsalohkoa eli orbitofrontaalista aivokuorta (OFC) kuvattiin useilla eri MRI-magneettikuvaustavoilla.

Tutkimuksessa havaittiin säännöllisesti kannabista käyttävillä pienentynyt määrä aivojen harmaata massaa joka on yhdistetty riippuvuuteen, sekä lisääntynyt määrä hyödyllisiä hermoliitoksia aivoissa.

Tutkimusryhmä tutki 48 aikuista kannabiksen käyttäjää ja 62 sukupuoli- ja ikävalikoitua ei-käyttäjää, ja huomioon otettiin muuttujia kuten ikä, sukupuoli ja etnisyys sekä mahdollinen tupakanpoltto ja alkoholin käyttö. Keskiarvona kannabiksen käyttäjät käyttivät kannabista kolmesti päivässä. Kognitiiviset testit näyttivät että käyttäjillä oli keskiarvona ei-käyttäjiä alhaisempi ÄO, mutta ero todennäköisesti johtuu muista tekijöistä kuin aivojen muutoksista sillä älykkyysosamäärän ja etuotsalohkon koon välillä ei ole havaittu yhteyttä.

“Tutkimus on ainutlaatuinen koska käytimme kolmea eri MRI-tekniikkaa arvioidaksemme aivojen ominaisuuksia”, Advance MRI:n perustaja sekä Teksasin yliopiston apulaisprofessori Sina Aslan sanoi. “Tulokset osoittavat kasvua sekä rakenteellisissa että toiminnallisissa hermoliitoksissa, joka voi olla kompensaatiota harmaan aivoaineen vähentymisestä. Lopulta kuitenkin nämä aivojen uudet rakenteelliset liitokset tai ‘ohjelmoinnit’ alkavat laskea pitkäaikaisen käytön myötä.”

Kokeet osoittavat, että mitä varhaisemmin kannabiksen käyttö on aloitettu, sitä enemmän rakenteellisia ja toiminnallisia hermoliitoksia se tuottaa aivoihin. Suurin kasvu liitoksissa esiintyy käytön alkaessa ja käytön määrä on suoraan yhteydessä parempiin hermoliitoksiin.

Vaikka uusien rakenteellisten kytköksien määrä kääntyy laskuun 6-8 vuoden säännöllisen käytön jälkeen, liitokset toimivat senkin jälkeen intensiivisemmin kuin terveillä ei-käyttäjillä.

Kannabiksen aivoja korjaava rooli

“Tähän päivään saakka, olemassaolevat tutkimukset pitkäaikaiskäytön vaikutuksiin ovat olleet laajalti epätarkkoja, johtuen tutkimuskeinojen rajoittuneisuudesta”, tri. Filbey sanoi. “Tutkimuksemme ei määrittele lopullisesti sitä, ovatko nämä aivojen muutokset suoria seurauksia kannabiksen käytöstä, mutta nämä havainnot osoittavat että muutokset liittyvät ikään jolloin käyttö aloitetaan, sekä käytön kestoon.”

Tutkimuksen mukaan krooninen kannabiksen käyttö siis laukaisee monimutkaisen prosessin, joka sallii neuronien sopeutua aivojen harmaan massan pienempään määrään ja kompensoida sitä lisäämällä hermoliitoksia. Tutkimus tukee myös teoriaa siitä, että aivojen etulohkon harmaa aivomassa olisi valkoista aivoainetta herkempi THC:n (kannabiksen pääasiallisen psykoaktiivisen ainesosan) vaikutuksille.

Tässä tutkimuksessa oli noin sata osallistujaa ja vaikka tulokset täytyy vielä varmistaa laajemmalla otannalla, nämä alustavat tulokset vaikuttavat lupaavilta. Mutta lisätutkimus on tarpeen. On selvitettävä palaavatko nämä muutokset ennalleen käytön lopetettua, onko satunnaiskäyttäjien aivoissa samanlaisia muutoksia ja ovatko muutokset puhtaasti kannabiksen ansiota, vai aivojen paremmalle toiminnalle altistava osatekijä.

Muut tutkimukset ovat osoittaneet kannabinoidien auttavan aivosolujen lisääntymistä (neurogenesis) aikuisilla. Kaiken kaikkiaan myytti siitä että kannabiksen käyttö vähentäisi älykkyyttä alkaa olla murrettu, ja lisää tutkimusdataa kannabiksen mahdollisesta roolista mm. Alzheimerin taudin hoidossa tulee koko ajan.

Tutkimusta rahoitti National Institute on Drug Abuse.


Lähteet:
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141110161123.htm

http://www.brainhealth.utdallas.edu/blog_page/study-shows-marijuanas-long-term-effects-on-the-brain

http://www.trueactivist.com/marijuanas-long-term-effects-on-the-brain-finally-revealed/

https://www.hempforfuture.com/2014/04/08/3-studies-that-show-cannabis-grows-brain-cells/

https://www.jci.org/articles/view/25509

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *