Tutkimus: lääkekannabiksen laillistaneissa osavaltioissa vähemmän kuolonkolareita

Tutkimus: lääkekannabiksen laillistaneissa osavaltioissa vähemmän kuolonkolareita

Uudessa tutkimuksessa on selvinnyt, että kuolonkolareiden määrä on vähentynyt niissä osavaltioissa, joissa lääkekannabis on laillistettu.

Kolumbian yliopiston tutkijat havaitsivat 11 % laskun kuolemaan johtaneissa kolareissa 23 osavaltiossa sekä Washington D.C.:ssä. Tutkimuksessa selvisi myös, että kannabiksen myyntipisteiden olemassaolo korreloi vähentyneiden kuolonkolarien kanssa.

Tutkimuksen vastaava virkamies Silvia Martins esitti teorian, jossa laskenut kuolonkolarien määrä saattaisi olla yhteyksissä alentuneeseen alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen: varsinkin nuoret ovat korvanneet viinan kannabiksella.

Suurin lasku onnettomuuksissa olikin 15-44-vuotiaiden kuskien keskuudessa. Vastaavasti yli 45-vuotiaiden kuljettajien vähentyneestä onnettomuusriskistä oli vain vähän näyttöä.

“Löysimme todisteita siitä, että humalassa ajavien osuus on laskenut niissä osavaltioissa, joissa kannabiksen laillinen säännöstely on otettu käyttöön”, Martins kertoo kirjallisessa lausunnossaan. Muita tekijöitä, jotka saattavat osittain selittää korrelaatiota ovat kansanterveydellisten lakien vahvuus ajamista koskien, infrastruktuurin ominaisuudet ja tervedenhuollon järjestelmien laatu.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, ettei ihan kaikissa lääkekannabiksen laillistaneissa osavaltioissa ole saatu samoja tuloksia. Kaliforniassa ja Uudessa Meksikossa todettiin 16 % ja 17,5 % lasku kuolonkolareissa lääkekannabiksen laillistamisen jälkeen, mutta ne ovat sen jälkeen nousseet asteittain.

Tutkimus analysoi Kansallisen valtateiden liikenneturvallisuuden hallinnon (NHTSA) dataa kuolonkolareista vuosien 1985-2014 välillä. Tutkijat ottivat huomioon mm. seuraavia: onko osavaltiolla porrastetut kuljettajantutkinnot, mediaaniset kotitalouksien tulot, työttömyysluvut, lait, jotka mahdollistavat yli 70 mph nopeusrajoitukset, turvavyön käyttöpakko ja puhelimien sekä tekstiviestien käyttökiellot ajaessa.

Tutkimusta ryhdyttiin tekemään, kun yhä useampi osavaltio laillisti lääkekannabiksen – 9 osavaltiota vuosien 2010-2014 välillä – ja se herätti huolestuneisuutta yleisen turvallisuuden kannalta.

Aikaisemmassa tutkimuksessa havaittiin kannabiksen käytön aiheuttavan kuljettajissa enemmän kaistalla “seilaamista” kuin normaalisti ja myös reaktioajan todettiin hidastuneen. Havaittiin myös että kuljettajilla, jotka olivat pilvessä oli taipumus hidastaa vauhtia ja lisätä turvaväliä – tämä osoittaa, että käyttäjät olivat tietoisia kannabiksen aiheuttamasta vajaatoiminnasta ja näin yrittivät tätä kompensoida.


Lähde: Washington Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *