Tutkimus: Kannabis vähiten haitallinen päihde

Tutkimus: Kannabis vähiten haitallinen päihde

Scientific Reports -julkaisun tutkimustulokset kertovat että kannabis on luultua haitattomampi. Tämä on selkeästi näkyvissä varsinkin jos sitä verrataan muihin päihteisiin kuten alkoholiin. Toinen havainto tutkimuksessa oli se, että monet tutkijat saattavat systemaattisesti vähätellä alkoholinkäytön riskejä.

Tutkijat luokittelivat yleisesti käytetyt päihteet niiden LD50-arvojen mukaan. Alkoholi oli tappavin päihde, joiden jälkeen tulivat heroiini ja kokaiini. Listan pohjalla oli kannabis — karkeasti arvioiden 114 kertaa vähemmän tappavana kuin alkoholi. Käytännössä kannabis on ainoa päihde joka ei ollut lainkaan tappava.

(toim.huom. kuollaksesi kannabikseen joutuisit nauttimaan sitä n. 700 kilogrammaa 15 minuutissa, mikä on täysin mahdotonta)

taulukko-washington-post

Tutkimuksen tekijät suosittelivat “riskienhallinnan keskittämistä laittomien huumeiden sijaan alkoholiin ja tupakkaan.” Kannabiksen kiistattomasti todistettu asema haitattomimpana päihteenä tukee yleistyvää mielipidettä siitä, että laillistaminen ja valtion valvonta olisi nykyistä kieltolakia parempi lähestymistapa.

Tutkimustulokset eivät olleet yllätys ja tutkimus tukeekin nykytietoa päihteiden eroista ja kannabiksen haittojen vähäisyydestä (toim.huom. katso THL:n päihdevertailutaulukko). Tuloksista huolimatta suomalaisessa kannabiskeskustelussa kannabis on yhä “vaarallinen huume” — myytti jonka murtamisessa kestää aikaa.

Päihteiden laillisuus ei ole Suomen huumausainelainsäädännössä lainkaan kytköksissä terveyshaittoihin; vaarallisin päihde on laillinen ja miedoin päihde on laiton.

Toimittaja: Tuomas Karhunen

Käännetty vapaasti 23.2.2015 julkaistusta artikkelista:
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/23/marijuana-may-be-even-safer-than-previously-thought-researchers-say/

Tuomas Karhunen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *